dg-parts

Dg parts Logo

Rastek SERVO MOTOR X-AXIS

Rastek SERVO MOTOR X-AXIS 400W X-AXIS, part number 45084463 ideal for EFI Rastek printers

Rastek H-650 and Rastek H-652 EFI H1625-SD

1,101.05 $ 880.84 $

Dg parts Logo

Inquire Now

VUTEk-5330